ปกป้องสิทธิ์ของบริษัท

ปกป้องสิทธิ์ของบริษัท
           พนักงานที่มีความจงรักภักดีจะต้องรู้จักปกป้องสิทธิ์ขอบริษัทเจ้านายจะเลือกพนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อบริษัทมากกว่าถึงแม่ว่าพวกเขาจะไม่ใช่พนักงานที่สมบูรณ์แบบหรือมีความสามารถพนักงานที่ดีจะต้องลาดและรู้จักปกป้องสิทธิ์ของบริษัทด้วย

บทเรียน : เราจะปกป้องสิทธิ์ของบริษัทได้อย่างไร
เราจะต้องรายงานต่อผู้จัดการหรือเจ้านายของเราเวลาที่เกิดปัญหาเวลาที่คุณเผชิญปัญหาในบริษัทคุณจะเงียบหรือบอกกับเจ้านาย ถ้าคุณเอาแต่เงียบคุณก็จะกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบต่อบริษัทและก็หมายความว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบต่อตัวคุณเองด้วย แต่ถ้าคุณบอกพวกเขา คุณก็จะเปรียบเสมือนกับเจ้าของบริษัทมันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถที่จะเป็นเจ้านายได้อย่าทำงานส่วนตัวในเวลางานคุณควรจะรู้ว่าเวลานี้เป็นเวลาทาน มันคือมาตรฐานในระหว่างเวลาทำงาน คุณไม่ควรจะทำธุระส่วนตัว มันจะทำให้เกิดผลกระทบกับงานของคุณ และทำให้บรรยากาศในออฟฟิศไม่ดีไปด้วย ทำให้มีผลกระทบกับคนอื่นด้วย ดังนั้นอย่าทำธุระส่วนตัวในที่ทำงาน

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
           ในการปกป้องสิทธิ์ของบริษัท เราจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนอย่าทำให้ตัวคุณกลายเป็นตัวปัญหาของบริษัท คุณจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆของตัวคุณเองและตั้งใจทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท คุณจะต้องเข้มแข็งแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ยุ่งยาก