เวลาทำงาน หรือ เวลาหยุดงาน

ไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าตอนนี้ คือ เวลาทำงาน หรือ เวลาหยุดงาน
           ถ้าคุณอยากจะทำงานของคุณให้ดีกว่าคนอื่น สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือวางเรื่องส่วนตัวของตัวเอง
ไว้ก่อนคุณจะไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าตอนนี้ “เวลาทำงาน” หรือ “เวลาหยุดงาน” เพราะถ้าเราเอา
แต่ให้ความสำคัญกับ “ไปทำงานสาย” และ “กลับบ้านตรงเวลา” จะทำให้เจ้านายของคุณมองเห็นทัศนคติที่ไม่
ดีของคุณต่อการทำงาน

บทเรียน : คุณต้องเป็นเจ้านายงานของคุณ ไม่ใช่ทาส
ไปถึงที่ทำงานก่อนเวลาเริ่มงานเพื่อเตรียมตัวทำงาน
          ฉันจะแนะนำคุณว่า : คุณคงจะไปถึงออฟฟิศก่อนสักครึ่งชั่วโมง มันแสดงให้เห็นว่า
คุณปฏิบัติต่องานของคุณอย่างไร แล้วคุณก็จะสามารถวางแผนได้ดีกว่าสำหรับการทำงานในวันนั้น
ในขณะที่คนอื่นกำลังคิดว่าวันนี้จะทำอะไรดี แต่คุณได้เริ่มงานของคุณไปแล้ว
แล้วงานของคุณก็จะนำคนอื่นอยู่เสมอ

กลับบ้านหลังจากที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
          อย่าเอาแต่หาเหตุผลให้ตัวเองเพื่อที่จะปัดความรับผิดชอบ ถ้าคุณกลับก่อนงานเสร็จมันจะ
ทำให้มีผลกระทบกับกระบวนการทำงานทั้งหมดของบริษัท และมากกว่านั้น มันจะมีผลกระทบกับงาน
ของคุณในวันต่อมาด้วย มันจะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาตัวเองของคุณ มันจะทำให้คุณพัฒนา
ได้ช้ากว่าคนอื่นอยู่เสมอ

คำแนะนำ : ทําอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
          ถ้าคุณไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการทำงานของคุณ มันจะช่วยทำให้คุณมีสมาธิกับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายและทำให้คุณมีทัศนคติที่ว่า ทำงานให้เสร็จวันนี้ และทำให้คุณมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น