พยายามทำงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ได้รับ

พยายามทำงานอื่น นอกเหนือจากงานที่ได้รับ
           ยิ่งคุณทำมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งได้มากเท่านั้น คนหลายคนคิดว่าทำงานของตัวเองให้ดีก็เพียงพอแล้ว
แต่มันเป็นความคิดที่ผิดมาก การที่ทำงานให้มากขึ้นจะทำให้คนอื่นอยากให้โอกาสคุณมากขึ้น
แล้วคุณก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สำหรับคนที่คาดหวังอยากจะมีหน้าที่การทำงานที่ดีขึ้น
คุณจะต้องทำงานนอกเหนือจากงานที่คุณได้รับมอบหมายด้วย

บทเรียน : ทำงานให้มากขึ้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

เมื่อทำงานมากขึ้นก็ทำให้คุรพัฒนาตัวเองมากขึ้น
          เราไม่ได้เกิดมาก็สามารถรู้ทุกอย่างได้ เราจะสามารถเรียนรู้ได้ในเวลาทำงาน
แต่ถ้าเราทำแต่งานของเราอย่างเดียวเท่านั้น ก็จะไม่ได้พัฒนาอะไรแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรได้เร็วยิ่งขึ้น
ดังนั้นคุณจึงต้องทำงานให้มากขึ้น

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
          ทำงานทุกอย่างให้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของตัวเองแล้วคุณก็จะพัฒนามากขึ้น
แล้วสักวันหนึ่งในอนาคต เจ้านายของคุณจะต้องเลื่อนขั้นให้คุณเมื่อเขามองเห็นในสิ่งที่คุณทำ