มาตรฐานสูง : ทำให้ดีกว่าที่เจ้านายคาดหวัง

มาตรฐานสูง : ทำให้ดีกว่าที่เจ้านายคาดหวัง

พนักงานที่ดีจะทำงานได้ดีกว่าที่เจ้านายคาดหวัง พนักงานทั่วไปก็จะทำแต่ในสิ่งที่
เจ้านายสั่งเท่านั้น ถ้าคุณไม่อยากเป็นแค่พนักงานทั่วไป คุณจะต้องทำให้ดีกว่าที่คนอื่นคิด
คุณจะต้องตั้งมาตรฐานให้สูงเข้าไว้ แล้วคุณก็จะทำงานผ่านเกณฑ์มาตาฐานทั้วไปได้ง่ายๆ

บทเรียน : ตั้งมาตรฐานให้สูงขึ้น ทำให้คุณลงมือทำงานได้ดีกว่า
ตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นให้กับตัวเอง
เวลาที่เจ้านายต้องการให้คุณทำงานให้เสร็จภายใน 2  ชั่วโมง คุณก็ต้องทำให้มันเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง และทำงานให้ดี มีคุณภาพ ถ้าเจ้านายของคุณอยากให้คุณทำโปรเจกต์อะไรสักอย่าง คุณก้จะต้องมีตัวเลือกสองถึงสามอย่างให้เขาเลือก ทำให้เขาเห็นว่าคุณทำได้มากวว่าที่เค้าคาดหวัง

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
การตั้งมาตรฐานที่สูงเพื่อให้ตัวเองได้เติบโตนั้นมีประโยชน์มาก ไม่ใช่แค่สำหรับการทำงานเท่านั้น แต่ในชีวิตทั่วไปก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ ถ้าราควาดหวังที่จะทำทุกอย่างให้ดีกว่าคนอื่น เราฏ้จะได้รับการเคารพและได้รับการตอบรับอย่างดี เมื่อมีใครสักคนมองหาผู้ร่วมงานที่ดี พวกเขาก็จะมองคนที่ตั้งมาตรฐานที่สูงให้กับตัวเอง