วิธีแก้ปัญหา มีมากกว่าปัญหา

วิธีแก้ปัญหา มีมากกว่าปัญหา
สังคมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ทำให้เรามีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน การที่คุณเป็นพนักงาน คุณต้องทำงานให้กับเจ้านายของคุณ เพราะว่าพวกเขาจ่ายค่าจ้างให้คุณ แล้วคุณจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไร คุณจำเป็นต้องคิดหาวิธีใหม่ๆ บางครั้งที่คุณคิดหาวิธีใหม่ๆ มากขึ้นได้ นั่นหมายความว่าคุณหาวิธีในการแก้ปัญหาได้มากขึ้น แล้ววิธีแก้ปัญหา มันก็มีมากกว่าปัญหาเสมอ

บทเรียน : ฝึกความคิดสร้างสรรค์ของคุณและทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี
เปิดความคิดเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
คุณอย่างเอาแต่นั่งอยู่ในแต่ออฟฟิศ ลองพยายามคิดหาไอเดียใหม่ๆ ในชีวิตประจำวันของคุณ มีสิ่งมากมายที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ และทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้น การที่เราเป็นพนักงานบริษัท ไม่ควรจะถูกจำกัดสังคม คุณควรจะพัฒนาตัวเอง ทำให้คุณเองมีความรู้มากขึ้น และถ้าคุณสามารถเปิดความคิดของคุณให้กว้างขึ้นได้ คุณก็จะมีไอเดียใหม่ๆมากขึ้น

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
สมองของคนก็เหมือนกับเครื่องจักร ยิ่งฝึกฝนมากเท่าไร มันก็ยิ่งใช้ได้ดีมากขึ้นเท่านั้น คุณต้องพนายามคิดจากหลายๆมุม คุณก็จะได้วิธีแก้ปัญหาเยอะกว่าคนอื่น ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหามากขึ้น เมื่อคุณมีความคิดที่มีความยืดหยุ่น ก็จะสามารถแก้ปัญหายากๆเหล่านั้นได้