พยายามที่จะสื่อสารและรับฟังพวกเขาอย่างตั้งใจ

ในที่ทำงานของเราจะมีคน 2 ประเภท : ประเภทที่ 1 คนที่ไม่เคยพูดเลย เหมือนกับว่าการหารือกันทุกครั้งไม่มีความหมายสำหรับพวกเรา ประเภทที่ 2 เป็นคนที่พูดมากเกินไป ชอบแสดงความคิดเห็นและไม่เคยรับฟังผู้อื่น สำหรับการสื่อสาร คน 2 ประเภทนี้ทำไม่ถูกต้องอย่างมาก

บทเรียน : เราสื่อสารอย่างไรดี
เราต้องรู้ว่าเรายืนอยู่จุดไหน
เวลาที่เราเข้าไปทำงานใหม่ๆ เราต้องรู้จักพูดคุยกับคนอื่นและควรที่จะใช้วิธีการสื่อสารแบบอ้อมๆ โดยเฉพาะเวลาที่คุรมีความคิดแตกต่างจากคนอื่น คุรควรที่จะให้ความเคารพคนอื่นและพิจารณาตำแหน่งที่เขาอยู่ และคุณจะต้องกล้าแสดงความคิดเห็นของคุณด้วย อย่ามัวแต่อาย มีสิ่งหนึ่งที่คุณควรระวังคือ เวลาที่คุณแสดงความคิดเห็น ถ้าคุณสามารถคิดแทนตำแหน่งที่เขาอยู่ได้ จะทำให้พวกเขายอมรับความคิดของคุณได้ง่ายขึ้น

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ในการทำงานของเรา การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญ คุณจะต้องหาวิธีที่จะทำให้การทำงานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเราควรพยายามหาวิธีในการสื่ิสารให้มากขึ้นสำหรับการทำงาน