ยอมรับคำวิจารณ์

ในประเทศจีนมีคำพูดหนึ่งได้กล่าวว่า : คำแนะนำที่ดีมักจำทำให้คนรู้สึกเจ็บ เวลาที่คนอื่นชี้ข้อผิดพลาดและปัญหาที่คุณทำ คุณมักจะรู้สึกแย่ แต่คุรควรจะต้องรู้ว่ามันเป้นสิ่งที่ช่วยให้คุณเติมดตได้อย่างดี นักสื่อสารที่ดีจะสามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้ คุณก้เป็นผู้ใหญ่แล้วจึงจำเป้นต้องพัมนาตัวเองอยู่เสมอ

บทเรียน : ให้คิดซะว่าคำวิจารณ์ของคนอื่นคือโบนัสและนำไอเดียที่ได้รับมาปฏิบัติ
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคำวิจารณ์
อย่างที่ฉันบอกไปข้างต้น คำวิจารณืทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการเติบดตของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนความคิด มองคำวิจารณ์ให้เหมือนกับโบนัส ขอบคุรคนเหล่านั้นที่ให้คำวิจารณืหรือความคิดเห็นต่องานที่คุณทำ

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
มันจะเป้นการแสดงให้เห็นถึงทักษะที่ดีของการสื่อสาร ถ้าคุณสามารถยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของคนอื่นได้ คุณจะเติบโตขึ้น และก็ต้องรู้จักขอบคุณคำแนะนำที่คนอื่นมอบให้กับคุณด้วย