การทำงานในบริษัท ทุกคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

การทำงานในบริษัท ทุกคนอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน : แต่เวลาที่อยู่นอกบริาัทพวกคุณทุกคนควรที่จะอยู่ฝั่งเดียวกัน

ไม่ว่าจะเวลาใดก้ตามถึงแม้ว่าคุณกับเพื่อนร่วมงานจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน มีความขัดแย้งกันในบริษัท แต่เมื่ออยู่นอกบริษัทเมื่อไหร่ คุณจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกับทีมงานของคุณ นี่คือมาตรฐานและกฏหมายของบริษัท เจ้านายไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นมองเห็นปัญหาภายในบริษัทของเรา พวกเราทุกคนจะต้องรู้ว่าพนักงานทุกคนในบริษัทคือตัวแทนบริษัท เราคือภาพลักษณ์ของบริาัท

บทเรียน : จะสื่อสารกับเพื่อนในทีมของคุณได้อย่างไรดี
อย่าทำให้เจ้านายของคุณเสียหน้าต่อคนอื่น
คนจีนไม่ชอบการเสียหน้า ถ้าคุณเอาปัญหาภายในของบริษัทไปพูดต่อหน้าคนอื่น คนอื่นจะคิดว่าทีมงานในบริษัทคุณไม่มีคุณภาพ ดังนั้นเวลาที่อยู่กับคนนอก คุณจะต้องให้ความเคารพกับหน้าตาของเพื่อนร่วมงานและเจ้านายของคุณ คุณจะต้องระมัดระวัง

คำแนะนำ : ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ความขัดแย้งในบริษัทก็สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีมได้ แต่เมื่ออยู่ข้างนอกเราทุกคนในบริษัทจะต้องอยู่ฝั่งเดียวกัน เพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกดีว่าพวกคุณทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีคุณภาพ