ผู้ใหญ่พูดเด็กอย่าพูดแทรก

เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ตอนที่ผู้ใหญ่คุยกันแล้วเด็กพูดแทรก จะได้ยินผู้ใหญ่บอกเด็กในทำนองว่า “ผู้ใหญ่พูดเด็กอย่าพูดแทรก” ในเวลานั้นเด็กจะเงียบและหลบไปอยู่ข้างๆ ในสายตาผู้ใหญ่จะคิดอยู่เสมอว่าเด็กไม่มีความคิดความอ่าน ถึงพวกเขาจะอายุยังน้อยแต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเอง ดังนั้นผู้ใหญ่ควรให้เกียรติเขาและควรรู้ว่าการทำร้ายจิตใจเด็กโดยไม่ตั้งใจอาจส่งผลเสียร้ายแรง รวมถึงคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจก็อาจทำลาย “การชอบแสดงออก” ของเขาและฝึกฝนให้เขารู้สึกถึงการมีส่วนร่วม ก็จะช่วยเขาได้มากในเรื่องการเข้าสังคมและการปรับตัวเข้ากับการแข่งขันในภายภาคหน้า

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะปฏิบัติต่อลูกอย่างไรเมื่อเขาพูดแทรก
ห้ามปรามไม่ให้พูดแทรกอย่างเหมาะสม
ตอนที่พ่อแม่ได้ยินลูกใช้คำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพหรือไม่มีมารยาม ก็ควรใช้วิธีห้ามปรามอย่างเหมาะสม ถึงแม้ลูกจะไม่เข้าใจ รู้สึกบีบคั้น เสียใจ หรือโมโห พ่อแม่ก็ควรต้องห้มปรามอย่างเด็กขาด ไม่ควรปล่อมให้ลูกพูดตามใจ รวมถึงควรชี้ให้ลูกเห็นถึงความผิด อย่างเช่น พ่อแม่อาจะพูดว่า “ลูกมีสิทธิ์พูด แต่ถ้าพูดแทรกตอนนี้ดูไม่ค่อยมีมารยาท” “ความคิดเห็นของลูกไม่ถูกต้องนะ” “ใช้น้ำเสียงแบบนี้ไม่ดีนะ” จากนั้นอธิบายให้ลูกฟังด้วยความอดทน การทำเช่นนี้นอกจากจะไม่ทำให้ลูกเสียความภูมิใจในตัวเอง ก็ยังทำให้เขาเข้าใจวิธีการสื่อสารและการปฏิสัมพัธ์กับผู้อื่น