กล้าขัดคำสั่งเหรอ

ธรรมชาติของเด็กจะร่าเริงไม่อยู่นิ่งแลัขาดการควบคุมตัวเอง จึงมักจะวู่วามทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการและไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องกับผลที่จะตามมา พ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีความอดทนในการอธิบายเหตุผลให้กับลูก และมักจะพูดกระแทกใส่หน้าลูกว่า “กล้าขัดคำสั่งเหรอ!” น้ำเสียงกับสีหน้าที่ดุดัน และการข่มขู่แกมบังคับแบบนี้ทำให้เด็กรับรู้ถึงการถูกคุกคาม ตอนที่เขายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่ เขาจำเป็นต้องพึ่งพาพ่อแม่ บวมกับกลัวจะถูกลงโทษ จึงทำให้เด็กบางคนที่แข็งกร้าวก็จะขัดขืนและต่อต้านในใจ หากพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกเช่นนี้ เป็นเวลานาน ก็จะมีผลต่อพัฒนาการด้านจิตใจและบุคลิกของเขา หรือถึงขึ้นอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเด็กไปทั้งชีวิต

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะปฏิบัติต่อลูกที่ไม่เชื่อฟังอย่างไร
1. อดทนบอกเหตุผล
ตอนที่ลูกไม่เชื่อฟัง ก่อนอื่นพ่อแม่จะต้องวิเคราะห์ในมุมมองของ พยายามเข้าใจในตัวลุก จึงจะพบวิธ๊เกลี้ยกล่อมที่เหมาะสมต้องบอกลูกว่าทำไมควรจะทำตามความคิดของพ่อแม่ หากทำเช่นนี้เด็กจะเริ่มรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเอง เมื่อเขารู้ว่าคุรคำนึงถึงความรู้สึกของเขา เขาก้จะทำตามการตัดสินใจที่ถูกต้อง แต่ไม่ใช่ทำตามพ่อแม่

2. ทำตัวเป็นแบบอย่าง
คุรต้องการให้ลูกทำได้ คุณเองก็ต้องทำให้ได้ก่อน อย่างเช่น พ่อต้องการให้ลูกทำงานบ้าน ตัวเองก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน ถ้าทุกคนทำงานบ้านด้วยกันอย่างครึกครื้น พอลูกรู้สึกสนุก เขาก็จะชอบทำงานบ้าน หากพ่อไม่ยอมทำแต่นั่งออกคำสั่ง ลูกก็จะเกิดความรู้สึกต่อต้าน