ทำให้สบายใจบ้างได้ไหม

เด็กที่มีความคิดแปลกใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าเรื่องไหนเขาก็ต้องรู้ให้ถึงที่สุด แต่หลังจากพ่อแม่ห้ามปรามทุกวถีทางแล้วไม่สำเร็จ ก็มักจะทนไม่ไหวและพูดกับลูกว่า “ทำให้สบายใจบ้างได้ไหม” คำพูดที่ทำร้ายจิตใจแบบนี้มีผลต่อบุคลิกภาพของลูก จนกระทั่งมีผลเสียต่อชีวิตของเขา

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะเผชิญหน้ากับลูกที่ซักถามไม่หยุดอย่างไร
1. สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย
พ่อแม่ไม่ควรพูดเหน็บแนม ถากถาง หรือถึงขั้นห้ามปรามต่อความสนใจใฝ่รู้ของลูก แต่ควรสนับสนุนให้เขาหมั่นวิเคราะห์สังเกต และลงมือทำ พร้อมกับยกย่องในสิ่งที่เด็กค้นพบ รวมถึงชี้นำให้เขาใช้วิธีการที่ถูกต้องในค้นหาสาเหตุ ถึงจะกระตุ้นความกระตือรือร้น และค้นหาศุกยภาพในด้านการคิดสร้างสรรค์ของเขา

2.พาลูกออกไปสัมผัสกับโลกภายนอก
โลกภายนอกน่าตื่นตาตื่นใจ ถ้าสถานการณ์เอื้ออำนวย ก้คสรหมั่นพาลูกออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ อย่างสนามหญ้าหรือแปลงผัก เพราะตัวหนอนก็อาจทำให้เด็กรู้สึกสนใจ