ห้ามไป

ความปลอดภัยขอลลูกเป็นเรื่องที่พ่อแม่กังวลใจมากที่สุด พ่อแม่ต่างก็หวังว่าตัวเองจะเป็นเหมือนแม่ไก่ที่คอยปกป้องลูกไว้ใต้ปีของตัวเอง ไม่ยอมให้ลูกอยู่ห่าง แม้แต่ครึ่งก้าว ตอนที่ลูกอยากออกไปข้างนอกเพียงลำพังแล้วพ่อแม่ห้ามปรามไม่สำเร้จ พวกเขาจะตวาดใส่ลูกว่า “ห้ามไป!” พร้อมกับมองด้วยสายตาไม่พอใจ การที่ลูกหยุด พ่อแม่ก็เข้าใจว่าตัวเองทำสำเร็จตามเป้าหมาย แต่หลายคนอาจไม่ได้วิเคราะห์ลงลึกว่านี่จะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงกับลูก

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะสอนให้ลูกรู้จักและหลีกเลี่ยงอันตรายอย่างไร
ทำให้ลูกรู้ว่าอันตรายคืออะไร
ในชีวิตประจำวันพ่อแม่จะต้องทำให้ลูกตระหนักรู้ถึงอันตราย ทำให้ลูกรู้ว่าที่ไหนมีอันตรายหรือว่าทำสิ่งใดจะเป็นอันตราย ยกตัวอย่างในเวลาปกติ พ่อแม่จะต้องบอกลูกเสมอว่า ห้ามเล่นปลั๊กไฟ อย่าข้ามถนนคนเดียว ถ้ามีคนแปลกหน้ามาชวนไปซื้อขนมก็ห้ามไป ซึ่งนี่จะทำให้เด็กรู้ว่าสิ่งไหนมีอันตราย

อย่าใช้คำพูดรุนแรงตำหนิลูก เมื่อเขาทำสิ่งที่เป็นอันตราย
ตอนที่ลูกทำให้พ่อแม่โมดหเพราะการกระทำที่เป็นอันตรายพ่อแม่ไม่ควรยอมโอนอ่อนให้เขา แต่ก็ไม่ควรดุด่าทุบตี หรือใช้คำพูดรุนแรงกับเชา เพราะนอกจากจะทำให้เด็กรู้สึกต่อต้านในใจ ซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อเขา