ทำผิดอีกตามเคย

ตอนที่ลูกทำผิดพ่อแม่ไม่บอกลูกว่าทำผิดตรงไหน แต่กลับดุด่าว่า “ทำผิดอีกตามเคย” พ่อแม่คิดว่าการดุด่าทันทีจะทำให้ลูกจดจำคำสั่งสอนและต่อไปจะไม่ทำผิดอีก แต่ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่หวังไว้ ถ้าลูกไม่รู้ว่าเค้าทำผิดตรงไหนเค้าจะไม่สามารถแก้ไขเด็กต้องรู้ว่าตัว เองผิดตรงไหนจากส่วนลึกในใจ ข่าวเค้าถึงทักยอมรับความคิดของพ่อแม่และแก้ไข

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะชีให้ลูกเห็นความผิดได้อย่างไร
ชี้ให้เห็นจุดที่ผิด
ไม่ว่าจะพบเจอปัญหาใดใดเกี่ยวกับลูกพ่อแม่ไม่ควรตำหนิลูกทันทีว่า “ทำผิดอีกตามเคย” แล้วโมโหใส่เขาก็เป็นอันจบ แต่ควรจะชี้ให้เขาเห็นว่าผิดตรงไหนเค้าถึงจะยอมรับและแก้ไขความผิดแต่ถ้าพ่อแม่พูดแค่ว่าทำผิดอีกตามเคยคำพูดที่ไม่บอกให้ชัดเจนจะทำให้เด็กสับสนเขาจึงแยกแยะไม่ออก

รู้เจตนาเดิมของลูก
ไม่ว่าลูกทำผิดเรื่องใดก็มักจะมีแรงจุงใจ พ่อแม่อาจจะพูดกับลูกอย่างตรงไปตรงมา แล้วดูว่าเขาคิดอย่างไรที่ทำแบบนั้น บางทีจากคำบอกเล่าของลูก อาจพบว่าเขามีเจตนาดีในการทำเรื่องที่ผิดหากเป็นเช่นนั้นพ่อแม่ก็ควรยอมรับ จากนั้นค่อยชี้แนะในส่วนที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรดุด่าลูกว่า “ทำผิดอีกตามเคย”