ไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้ว

หากลูกทำเรื่องที่ผิด ตอนที่พ่อแม่ตำหนิเขาก็ไม่ควรพูดโดยไม่ทันคิดกับลูกในทำนองว่า
“เห็นแล้วโมโหไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้ว!”
เพระาความผิดของลูกมีที่สิ้นสุด แต่คำพูดของพ่อแม่อาจทำร้ายลูกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : ตอนที่ลูกทำผิดจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่างไร
ตอนที่สมควรโมโหก็ไม่ควรข่มไว้

หากลูกทำผิด ตอนที่พ่อแม่สมควรโมโหก็ไม่ควรข่มไว้
เพราะหากข่มอารมณ์ตัวเองไว้หลายๆครั้ง
ก็จะเป็นการสะสมอารมณ์เชิงลบให้เพิ่มขึ้น
และตอนที่ลูกทำผิดรุนแรงอารมณ์ที่ข่มมานานของพาอแม่ก็อาจปะทุขึ้น
แต่สิ่งที่พ่อแม่ต้องคำนึงถึงคือ
ตอนที่โมโหก็ต้องว่ากันไปเป็นเรื่องๆ
ไม่ควรดึงเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยว
และยิ่งไม่ควรพูดกับลูกว่า
“เห็นแล้วโมโห ไม่อยากเห็นหน้าอีกแล้ว”