ไม่ผิดจากที่พูดเลย

พ่อแม่จะค่อนข้างรู้ลักษณะเฉพาะของลูก พวกเขาจะสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ได้ดีกว่า รวมถึงมักจะรู้ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกระทำบางอย่างของลูก แต่เด็กก็มีความคิดเป็นของตัวเอง พวกเขาจึงมักจะดื้อเวลานั้น แต่ถ้าคาดการณ์ของผู้ใหญ่เป็นจริง ผู้ใหญ่ก็จะพูดกับเด็กโดยไม่รู้ตัวว่า “ไม่ผิดจากที่พูดเลย” ซึ่งในเวลานั้นเด็กก็รู้สึกย่ำแย่พอแล้ว พอเจอคำพูดในทำนองเหน็บแนมเช่นนี้ก็เหมือนยิ่งซ้ำเติม ทำให้เด็กหญิงสูญเสียความภูมิใจในตัวเอง ถามว่าผู้ใหญ่อยากจะให้เป็นแบบนั้นจริงหรือ?

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะปลอบใจลูกของตัวเองอย่างไร

1. ปลอบใจให้ทันเวลา
ตอนที่ลูกหมดหนทางแก้ พ่อแม่ควรพูดคุยกับเขาให้ทันเวลาและใช้ความอดทน รวมถึงยังต้องคำนึงถึงน้ำเสียงและคำพูดของตัวเอง เพื่อให้เด็กยอมพูดทุกอย่างออกมาพร้อมกับปลอบใจเขา และอย่าลืมเห็นอกเห็นใจเขาด้วย ในเวลานั้นพ่อแม่ไม่ควรพูดกับลูกว่า “ไม่ผิดจากที่พูดเลย” เพื่อจะได้ไม่ทำให้เขารู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นจากการที่พ่อแม่โมโห

2. ให้ความหวังกับลูก
หากเจอผลลัพธ์ที่ไม่มีใครคาดหวัง และเจอกับเด็กที่จิตใจเปราะบาง ผู้ใหญ่ไม่ควรตำหนิเขาว่า “ไม่ผิดจากที่พูดเลย” แต่ควรจะผ่อนผันให้กับเด็ก ช่วยเขาวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้นและค้นหาโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหา เพื่อสร้างความหวังใหม่ให้กับเขา ทำเช่นนี้เขาจะได้คลายความทุกข์และความเสียใจ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา และลงมือแก้ปัญหา