สู้คนอื่นไม่ได้เลย

ตอนที่พ่อแม่เห็นลูกคุณเป็นเด็กฉลาดมีไหวพริบก็จ่ายรู้สึกอิจฉาเขา ตอนที่ลูกของตัวเองทำผิดจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบลูกตัวเองกับลูกคนอื่น เพราะความผิดหวังทำให้พลั้งปากพูดกับลูกว่า “สู้คนอื่นไม่ได้เลย” ที่จริงเด็กทุกคนต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อย การนำข้อดีของลูกคนอื่นมาเปรียบเทียบกับข้อด้อยของลูกตัวเอง ไม่สู้มองดูที่พัฒนาการและจุดเด่นของลูก

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : ประสอนให้ลูกท้าทายตัวเองอย่างไร
ยอมรับในความสำเร็จของลูก
ในกระบวนการท้าทายตัวเอง ถ้าลูกได้รับความสำเร็จ ผู้ใหญ่ก็ควรชมเชยทันที อย่ากลัวว่าลูกจะเหลิงหรือไม่ยอมรับในความสำเร็จของลูก ในทางตรงกันข้าม นอกจากพ่อแม่จะต้องแสดงออกถึงการยอมรับและการชมเชย ทางที่ดีต้องให้คนใกล้ชิดรอบตัวรับรู้ด้วย และสิ่งที่พ่อแม่ควรคำนึงถึงคือ ตอนที่อยู่กับคนหมู่มากพยายามอย่าพูดข้อด้อยของลูก แค่ชมเชยข้อดีของลูกก็พอ หลังจากนั้นตอนอยู่ตามลำพังกับเขา พ่อแม่ก็ค่อยชี้แนะในส่วนที่ลูกยังบกพร่องทอย่างเช่นพูดว่า “ลูกคิดว่าทำแบบนี้ไม่ค่อยดีหรือเปล่า?