ใครใช้ให้โกหก

ตอนที่ลูกโกหก พ่อแม่มักจะรู้สึก “อับอาย” และ “ขายหน้า” และมักจะตำหนิลูกทันทีแบบไม่ยั้งคิดว่า “ใครใช้ให้โกหก!” หรือออาจถึงขั้นใช้วิธีการลงโทษ ที่จริงพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องมองว่าการโกหกเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนก แต่ควรคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการโกหก จากนั้นก็แยกแยะปฏิบัติ ถึงจะเป็นวิธีที่ชาญฉลาด

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะสอนให้ลูกเป็นคนซื่อสัตย์ได้อย่างไร

1. วิเคราะห์สาเหตุที่ลูกโกหก การที่เด็กโกหกมีด้วยกันหลานสาเหตุ พ่อแม่ควรแยกแยะปฏิบัติ อย่างเช่น สำหรับเด็กที่อยู่ในวัยชอบโกหก พ่อแม่ไม่ควรเปิดโปงหรือเจาะจงชี้ที่ความผิดของเขา แต่ควรชี้แนะให้ลูกรู้ความแตกต่างระหว่างความคิดกับความจริง และสั่งสอนให้ลูกยกย่องความซื่อสัตย์ ซึ่งเด็กก็จะเรื่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นตามอายุและช่วงวัยที่ชอบโกหกก็จะหายไปเองตามธรรมขาติ

2. อย่าตักเตือนด้วยการลงโทษเป็นหลัก
สำหรับเด็กที่เคยชินกับการโกหก พ่อแม่ควรจะอบรมสั่งสอนเป็นหลัก เพื่อให้ลูกรู้ความผิดของการโกหก และสนับสนุนให้ลูกแก้ไข เมื่อแก้ไขพ่อแม่ก็ควรชมเชยทันที หากลูกปิดบังความผิด จนเกิดผลลัพธ์รุนแรงตามมา ตอนที่ลงโทษลูกจะต้องคำนึงถึงวิธีการ จะต้องยึดการอบรมสั่งสอนเป็นหลักและลงโทษอย่างเหมาะสม ไม่ควรใช้มาตราการที่ทำเกินกว่าเหตุ การใช้คำพูดและการกระทำที่ทำให้ลูกสูญเสียความภูมิใจในตัวเอง ถือเป็นวิธีการที่โง่เขลา เพราะทำเช่นนี้ได้จะได้ผลลัพธ์ที่ตรงข้ามกับที่คาดหวัง