ลูกทำไม่ได้หรอก เดี๋ยวพ่อแม่จัดการเอง

ลูกทำไม่ได้หรอก เดี๋ยวพ่อแม่จัดการเอง เมื่อลูกเรื่มโตขึ้น พวกเขาก็อยากทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ตอนที่เขาเริ่มต้นทดลองทำ พ่อแม่หลายคนมักไม่ค่อยวางใจ ทันทีเมื่อลูกเจออุปสรรค พวกเขาจะรีบพูดว่า “ลูกทำไม่ได้หรอก เดี๋ยวพ่อแม่จัดการเอง” พ่อแม่เกินครึ่งทำเช่นนี้เพราะความเป็นห่วงและต้องการปกป้องลูก แต่ถ้าพ่อแม่ชอบจัดการให้ลูกทุกอย่าง จะทำให้เขาขาดโอกาสในการฝึกฝนทักษะพึ่งพาตัวเอง พอนานวันเข้าจะทำให้เด็กเคยชินกับการพึ่งพาพ่อแม่ ซึ่งทักษะในการจัดการตัวเองและการทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง ก็จะด้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ: จะปลูกฝังการพึ่งพาตัวเองให้กับลูกได้อย่างไร

-ปลูกฝังให้ลูกรู้จักจัดการธุระด้วยตัวเอง
เมื่อลูกโตขึ้น เขาจะมีเรื่องต่างๆ ที่อยากทำด้วยตัวเองมากขึ้น ตอนที่พวกเขาลงมือทำก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดความผิดพลาด ในเวลานั้นหากพ่อแม่รับผิดชอบให้ลูกทุกอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็พูดว่า “ลูกทำไม่ได้หรอก เดี๋ยวพ่อแม่จัดการเอง” ก็จะทำให้ลูกเกิดความลังเลต่อความสามารถของตัวเอง รวมถึงเคยชินกับการพึ่งพาพ่อแม่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการของเขา สิ่งที่พ่อแม่สมควรทำก็คือ ถ้าลูกสามารถจัดการเรื่องราวยางอย่างจนสำเร็จด้วยตัวเองก็ไม่ควรเข้าไปก้าวก่าย ตอนที่ลูกเจออุปสรรคพ่อแม่ก็อาจให้คำแนะนำ ถึงแม้ลูกจะทำได้ไม่ดี พ่อแม่ก็ควรสนับสนุนเขายืนหยัดทำต่อไป