ช่างเถอะ ยังจะทนทำอยู่ได้

ช่างเถอะ ยังจะทนทำอยู่ได้

เมื่อเด็กเจออุปสรรค บางครั้งเขาก็ไม่ย่อท้อ แต่ถ้าเขาลองทำอยู่หลายครั้ง ก็ยังจัดการปัญหาไม่ได้ ในเวลานั้นพ่อแม่อาจจะพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวว่า “ช่างเถอะ ยังจะทนทำอยู่ได้” คำพูดนี้ถ้าฟังดูแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการเหน็บแนมที่รุ่นแรง แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อเด็ก บางทีเด็กอาจจะอยากลองทำต่อไป ขณะกำลังค้นหาวิธีใหม่ๆในการจัดการปัญหา คำพูดที่ว่า “ช่างเถอะ ยังจะทนทำอยู่ได้” อาจจะทำให้ลูกรู้สึกร้อนใจและก็ล้มเหลวทันที กลายเป็นว่าเด็กถูกจำกัดความสามารถคำพูดนี้เหมือนบอกเป็นนัยๆว่า ต่อให้ฉันพยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ พ่อแม่เข้าใจว่าฉันมีความสามารถแค่นี้ ฉันควรยอมแพ้ดีกว่า

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะปลูกฝังทักษะในทางปฏิบัติให้กับลูกอย่างไร

ให้ลูกมีส่วนร่วมในงานบ้าน เด็กส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะได้ช่วยพ่อแม่ในเรื่องต่างๆ แต่ตอนที่พวกเขาเสนอความคิด พ่อแม่ก็มักจะปฏิเสธ ที่จริงนี่เป็นการกระทำที่ผิด การที่ลูกอยากมีส่วนร่วมในงานบ้านเพราะพวกเขาอยากทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ในเวลานั้นพ่อแม่ควรสนับสนุนให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้พวกเขายืนหยัดต่อไป เพื่อให้เขาได้ปลูกฝังทักษะในทางปฏิบัติ