ไม่มีอนาคต

พ่อแม่ก็มักจะคาดหวังในตัวลูก ในอนาคตลูกคนนี้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ ลูกคนนั้นต้องเป็นผู้จัดการเจ้าของกิจการ ในอนาคตลูกคนนี้ต้องเป็นหัวหน้าแผนกนายอำเภอ ลูกคนนั้นต้องเป็นนักวิชาการ สรุปคือพ่อแม่หวังว่าลูกจะมีอนาคต และประสบความสำเร็จ เนื่องจากพ่อแม่เข้มงวดกับลูกมาตลอด ทันทีเมื่อลูกทำผิดบางอย่างผลการสอบไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวัง หรือความคิดของลูกไม่เข้าท่า พวกเขาก็จะรู้สึกผิดหวัง เข้าใจว่าลูกไม่มีความคิด ทำตัวน่าผิดหวัง ไม่มีความสามารถ ไม่มีอนาคต การที่พ่อแม่ดุลูกว่า “ไม่มีอนาคต” จะทำให้เด็กรู้สึกอับอาย เวลาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่และคนอื่น ไม่ว่าทำอะไรก็ไม่มีความมั่นใจ ในที่สุดก็จะ “ไม่มีอนาคต”จริงๆ

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะทำอย่างไรให้ลูกยิ่ง “มีอนาคต”

ต้องให้กำลังใจและชี้นำลูกในเชิงบวก
พ่อแม่ไม่ควรตัดสินลูกว่าไม่มีอนาคตเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อย ในระหว่างที่ลูกเติบโต เขาย่อมต้องทำผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ และต้องพบเจอความล้มเหลวกับความพ่ายแพ้ในฐานะพ่อแม่ก็ต้องรู้จักชี้นำพวกเขาในเชิงบวกอการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวก็ต้องสอดคล้องกับทางโรงเรียน เพื่อจะได้ช่วยกันอบรมให้เขากันดี ให้เติบโตแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ