ก็ควรจะทำแบบนี้อยู่แล้ว

ก็ควรจะทำแบบนี้อยู่แล้ว
ในใจของพ่อแม่ บางครั้งลูกก็อ่อนแอ ทำอะไรไม่สำเร็จ แต่บางครั้งลูกก็ยอดเยี่ยม สิ่งที่สมควรทำและจำเป็นต้องทำ ลูกก็ทำได้ ยกตัวอย่าง วันนี้ลูกซักถุงเท้าด้วยตัวเอง พอแม่เห็นก็พูดว่า “ลูกก็ควรจะซักเองอยู่แล้ว” พ่อแม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ “ลูกควรจะทำอยู่แล้ว” จึงทำให้ความพยายามและการรู้จักคิดของลูกถูกกำจัดทิ้ง และความกระตือรือร้นของลูกก็ถูกทำลายแล้วจะให้เขาพัฒนาได้อย่างไร

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะชี้นำให้ลูกมีความพยายามมุ่งมั่นอย่างไร
อย่าหวงคำยกย่องและคำชม
เพื่อให้ลูกพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อไป พ่อแม่จะต้องรู้จักยกบ่องและชมเชยเขา คำพูดที่แสดงถึงการยอมรับและสนับสนุน จะทำให้เด็กรับรู้ถึงความสุขและความสำเร็จ ในฐานะพ่อแม่จึงไม่ควรหวงคำชม และยิ่งไม่ควรคิดว่าเป็นสิ่งที่ลูกสมควรทำอยู่แล้ว สายตายอมรับ ประโยคชมเชย หรือการพนักหน้าเห็นด้วยของพ่อแม่ ก็ทำให้ลูกยิ่งพยายามมากขึ้น