แค่พอใช้ ไม่เห็นจะน่าพูดถึงเลย

เด็กๆต่างก็อยากได้รับความสนใจ การยอมรับ กำลังใจ และคำชมจากคนอื่น ในความคิดของเขา แม้แต่เสื้อผ้าสวยๆ หรือเครื่องเขียนชิ้นใหม่ของตัวเอง ก็ทำให้เขามีความสุขและความภูมิใจ ตอนที่ลูกได้รับความสำเร็จ แม้จะแค่เล็กน้อย พวกเขาก็อยากอวดพ่อแม่และคนอื่นๆ ตอนที่ลูกพูดกับพ่อแม่ว่า “ดูสิ หนุทำเองสวยไหม?” หรือ “วันนี้มีการสอบ หนูติดอยู่ในสิบอันดับแรกด้วย” พ่อแม่บางคนไม่เห็นความสำคัญจึงพูดว่า “แค่พอใช้ได้ไม่เห็นจะน่าพูดถึงเลย” คำพูดของพ่อแม่ที่ไม่สนใจความรู้สึกของลูก อาจจะทำร้ายจิตใจเขา และจากที่ลูกรอคอยจะแบ่งปันความสำเร็จกับความยินดีร่วมกับพ่อแม่ ก็จะเปลี่ยนเป็นความผิดหวังและความเสียใจ เด็กอาจไม่หวังที่จะได้รับความสำเร็จ หรือไม่อยากพูดคุยและแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่อีกต่อไป ในที่สุดก็ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและความสัมพันธ์ในครอบครัว

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะแสดงการยอมรับในความสำเร็จของลูกอย่างไร
แสดงท่าทีเชิงบวก และแบ่งปันความสำเร็จกับลูก
หลังจากลูกได้รับความสำเร็จ พ่อแม่จะต้องแสดงท่าทีเชิงบวก ทำให้ลูกรู้ว่าคุณรู้สึกดีใจกับเขาด้วยใจจริงและอยากร่วมแบ่งปันความยินดีกับเขา