คนอื่นทำได้ดีกว่า

ในความเป็นจริง พ่อแม่บางคนก็มักจะคอยจับผิดลูกของตัวเอง เพราะหวังว่าลูกจะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมในทุกๆเรื่อง รวมถึงผลการสอบ พ่อแม่บางคนมองเห็นลูกแล้วรู้สึก “ขัดตา” คิดว่าลูกคนอื่นดีกว่า ลูกของตัวเองสู้คนอื่นไม่ได้ พ่อแม่ที่มีอคติเช่นนี้จะคิดว่าความสำเร็จของลูกตัวเองไม่สำคัญ สู้ความสำเร็จของลูกคนอื่นไม่ได้ พวกเขามักจะพูดกับลูกว่า “ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไร คนอื่นทำได้ดีกว่า” เดิมทีพ่อแม่ต้องการพูดให้เกิดแรงกระตุ้น แต่พอลูกได้ยินกลับรู้สึกว่าในสายตาของพ่อแม่มีแต่คนอื่น มองเห็นแต่ความสำเร็จของคนอื่นและมองข้ามความพยายามของเขา ซึ่งความลำเอียงแบบนี้จะไม่ทำให้ลูกเสียใจได้อย่างไร

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : ตอนที่ลูกคนอื่นทำได้ดีกว่าควรทำอย่างไร
อย่านำลูกตัวเองไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นอยู่เสมอ
เด็กแต่ละคนก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง พ่อแม่ไม่ควรนำเขาไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น พ่อแม่จะต้องมีจิตใจที่ดี แม้หวังว่าลูกจะมีการเรียนดีขึ้นหรือได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่การเปรียบเทียบจะสร้างความกดดันให้กับเด็ก ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีพอและไม่มากพอ ส่วนทางด้านของจิตใจก็ไม่เคยได้รับกำลังใจ ดังนั้นจึงทำให้เขาขาดความเชื่อมั่น หรือถึงขั้นล้มเหลวทั้งที่ใกล้จะสำเร็จ