ยังไม่หยุดพูดอีก

ตอนที่พ่อแม่ตักเตือนลูก ลหากลูกไม่ยอมทำตามและไม่เชื่อฟัง หรือถึงขั้นว่าแก้ตัวให้ตัวเองพ้นผิด หรือยังเถียงต่ออีก ในสถานการณ์เช่นนี้มีกจะทำให้พ่อแม่ลำบากใจ หรือถึงขั้นโมโห และอาจจะพูดว่า “ยังไม่หยุดพูดอีก ต้องจัดการกันหน่อยแล้ว” หรืออาจพูดขู่แบบ “ยื่นคำขาด” ก็จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกต่อต้านรุนแรง หากเด็กหยุดโต้ตอบชั่วคราวด้วยการข่มความรู้สึก เขาจะไม่มีทางเชื่อฟังพ่อแม่ หากลูกยังโต้เถียงและแก้ต่าง แล้วพ่อแม่ดุด่าลูกเพราะต้องการรักษาหน้าและศักดิ์ศรี หรือถึงขั้นใช้กำลังรุนแรง ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูฏ

คำแนะนำของผู้เชื่อชาญ : ลูกไม่ยอมทำตามที่บอกจะทำอย่างไร
เกลี้ยกล่อมและสั่งสอนด้วยความอดทน
เมื่อเจอเด็กที่ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ไม่ควรดุด่าทุบตีหรือใจร้อนหงุดหงิด พ่อแม่ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ลูกไม่เชื่อฟัง พยายามเกลี้ยกล่อมและสั่งสอนด้วยความอดทน เพราะที่แท้จริงแล้วคนเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ กับคนอื่นและโลกภายนอกจึงต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น ไม่สามารถทำเป็นไม่สนใจดังนั้นพ่อแม่จะต้องทำให้ลูกรู้จักเค้ารพกฏ รู้จักเคารพคนอื่นและปฏิบัติตามระเบียบของสังคม