ลูกจะเข้าใจอะไร

“ลูกจะเข้าใจอะไ” นี่ก็เป็นคำพูดติดปากของพ่อแม่หลายคน ในมุมมองของพ่อแม่ ลูกของตัวเองยังเล็ก แม้เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเอง แต่ก็ยังคงเป็นเด็ก ยังแยกแยะถูกผิดไม่ได้ และพ่อแม่ก็มักจะวิเคราะห์และมองปัญหาของลูกจากมุมมองผู้ใหญ่ พวกเขาคิดว่าเด็กจะไปเข้าใจอะไร เด็กควรต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ บางครั้งตอนที่เขาอยากพูดหรือทำอะไรบางอย่าง พ่อแม่บางคนอาจทำท่าทางไม่เชื่อและไม่สนใจความคิดของเขาจึงพูดว่า “ลูกจะเข้าใจอะไร” ถ้าพ่อแม่คัดค้านและทำร้ายจิตใจลูกแบบนี้อยู่เสมอ ก็จะทำให้เด็กขาดความมั่นใจจนไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง หรือถึงขั้นขาดความกล้าและความสนใจที่จะวิเคราะห์หรือค้นหาด้วยตัวเอง

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : ถ้าลูกมีความคิดของตัวเองอยู่เสมอจะทำอย่างไร

ให้เด็กคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง

ในที่สุดเด็กก็ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะต้องเผชิญเรื่องราวต่างๆ ด้วยตัวเอง หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกยืดหยัดต่อสู้ในวันข้างหน้าอย่างมั่นคง รวมถึงกล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรค ก็ต้องปลูกฝังให้เขารู้จักพึ่งพาตัวเองตั้งแต่ยังเล็ก และการกระตุ้นศักยภาพของเขาออกมา พ่อแม่จะต้องสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ผ่อนคลาย ให้เขาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตัวเอง แต่ไม่ควรเข้าไปก้าวก่ายเรื่องของลูกมากเกินไป ทำเช่นนี้แล้วเด็กก็จะเติบโตอย่างสมบูรณ์