อย่าคบกับเด็กไม่ดี

ในความคิดของพ่อแม่มักจะแบ่งระหว่าง “เด็กดี” กับ “เด็กไม่ดี” พ่อแม่จะมีข้ออ้างว่า “เด็กยังแยกแยะดีชั่วไม่ได้” จึงต้องสั่งลูกว่า “อย่าคบกับเพื่อนไม่ดี เพราะลูกจะทำตัวไม่ดีไปด้วย” “เด็กคนนั้นเป็นเด็กไม่ดี ถ้ายังกล้าเล่นกับเขาอีก ก็ต้องจัดการกันหน่อยแล้ว!” ภายใต้ข้ข้อกำหนดที่เข้มงวดของพ่อแม่ ทำให้ลูกไม่มีเพื่อนที่เป็น “เด็กไม่ดี” และกลายเป็นคนที่ระแวงคนอื่น พอเห็นความผิดเล็กน้อยของเพื่อนก็จะพูดว่าอีกฝ่ายเป็น “เด็กไม่ดี” ในที่สุดก็ส่งผลต่อการผูกมิตรกับคนอื่น และก็มีเด็กบางคนที่คิดว่าพ่อแม่ปรเมินผิดพลาด เขาจึงยืนกรานจะคบกับเพื่อนที่เป็น “เด็กไม่ดี” เลยทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียด

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะช่วยให้ลูกเสือกคบเพื่อนอย่างไรถึงจะถูกต้อง

สนับสนุนให้ลูกคบกับเพื่อนที่ดี

พ่อแม่ไม่ควรก้าวก่ายลูกในเรื่องการคบเพื่อน อย่าห้ามลูกโดยทำตามความรู้สึกหรือความเข้าใจผิดของตัวเอง แต่พ่อแม่มีหน้าที่แนะนำลูกเรื่องการคบเพื่อน เพื่อนของลูกจะเป็น “เด็กดี” หรือ “เด็กไม่ดี” พ่อแม่อย่าด่วนตัดสินใจ จะต้องสังเกตและตรวจตราดูสักระยะก่อน ถ้าอีกฝ่ายเข้ากับลูกได้ดี จนพัฒนากลายมาเป็น “เพื่อนสนิท” ก็ควรสนับสนุนให้พวกเขาคบกัน หากอีกฝ่ายมีนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ได้ ก็ควรตักเตือนลูก ให้เขาพยายามรักษาระยะห่างจากคนเหล่านั้น