ทำการบ้านไม่เสร็จอย่าหวังจะได้กินข้าว

การบ้านเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตการเรียน ปกติถ้าครูให้การบ้าน สิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำเมื่อกลับถึงบ้านก็คือการบ้าน แต่เพราะที่บ้านไม่ได้เคร่วครัดเรื่องเวลาและกฎระเบียบ พอดีบ้านก็จะชอบปล่อยตัวตามสบาย และยังอาจถูกรบกวนหรือได้รับผลกระทบจากภายนอกได้ง่ายๆ พ่อแม่บางคนที่ให้ความสำคัญกับการทำการบ้านของลูก ก็จะเตือนลูกว่าต้องทำการบ้านให้เสร็จตามเวลา ถ้าไม่เสร็ตจจะไม่ยอมให้ทำอย่างอื่น พ่อแม่บางคนถึงขั้นขู่ลูกว่า “ทำการบ้านไม่เสร็จจะได้กินข้าว” แต่ถ้าลูกเกิดหิวระหว่างมำการบ้าน ก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายของเขา และถ้าเขาไม่มีสมาธินึงถึวแต่เรื่องกินมันก็ต้องธรรมดส สุดท้ายก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเขา และถ้าเขาไม่มีสมาธินึกถึงแต่เรื่องกิน การบ้านก็ต้องทำผิดเป็นธรรมดา ซึ่งเขาก็จะไม่ถูกครูตำหนิ สุดท้ายก็จะส่งผลต่อการเรียน

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ลูกทำการบ้านไม่เสร็จ ตามเวลาได้อย่างไร

พยายามให้ลูกใช้เวลาให้คุ้มค่าในระหว่างทำการบ้าน

บางครั้งลูกทำการบ้านไม่เสร็จก็เพราะตอนทำการบ้านไม่ตั้งใจ มักจะถ่วงเวลา ทำให้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการทำการบ้านจึงไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพ ในเวลานั้นพ่อแม่จะต้องชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดและจุดบกพร่อง พยายามให้ลูกใช้เวลาให้คุ้มค่าในระหว่างทำการบ้าน พ่อแม่จะต้องเตือนลูกเวลาทำการบ้านให้จดจ่อและมีสมาธิ อย่าใจลอย อย่าทำสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ อย่าลังเล ซึ่งจะทำอะไรก็ไม่ได้ผลดี