บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้

พ่อแม่บางคนอาจคิดว่า ความคิดและการกระทำของลูกหลายอย่าลงยังไร้เดียงสาและไม่ถูกต้อง ในฐานะพ่อแม่ก็ควรชี้แนะและแก้ไข ดังนั้นพ่อแม่หลายคนตอนที่คุยกับลูก พอถึงตอนที่ลูกอยากทำอะไรบางอย่าง หรือยืนหยัดในความคิดบางอย่าง พ่อแม่ก็มักจะคัดค้านว่า “บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ เหนื่อยจะพูดแล้ว” “เรื่องนี้ไม่ต้องคุยแล้ว บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้” น้ำเสียงทำนองออกคำสั่งของพ่อแม่ และการปฏิเสธโดยไม่แยกแยะจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อจิตใจของลูกอย่างมาก หากความต้องการและความคิดของเด็กไม่ได้รับการยอมรับ เด็กจะรู้สึกสิ้นหวังและบีบคั้น ถ้าพ่อแม่ไม่ใช้เหตุผลเพียงพอในการเกลี้ยกล่อมลูก มีแต่ถือสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่ที่บังคับให้ลูกยอมรับในความคิดของตัวเอง ลูกก็จะไม่ยอมรับคิดว่าพ่อแม่ไม่มีเหตุผล หรือนับวันยิ่งไม่อยากคุยกับพ่อแม่

คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ : จะคัดค้านความต้องการและความคิดที่ผิดของลูกอย่างไร
จะต้องทำให้เด็กรู้ว่าเขาผิดตรงไหน
เวลาพ่อแม่สั่งสอนลูก ไม่ใช่เอาแต่พูดว่าลูกผิด แต่ควรบอกให้เขารู้ว่าเขาผิดตรงไหน ขอแค่ลูกรู้สาเหตุที่พ่อแม่คัดค้าน เขาก็จะรู็ว่าตัวเองผิดตรงไหนและได้สติ ลูกก็จะเข้าใจพ่อแม่อย่างแท้จริงและเชื่อฟังการสั่งสอนของพ่อแม่ ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องเน้นย้ำสำหรับพ่อแม่ก็คือ พ่อแม่จะต้องเริ่มจากเข้าใจจิตใจของลูก เข้าใจความรู้สึกของลูก และรู้เรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจนก่อนถึงค่อยตัดสิน มิฉะนั้นถ้าเหตุผลของพ่อแม่ไม่เพียงพอ มีอคติและเข้าใจผิดในตัวลูก ก็จะไม่มีทางบอกเหตุผลที่คัดค้านลูกได้ชัดเจนและไม่มีทางทำให้เด็กเชื่อฟังและเคารพ