ถ้าลูกเชื่อฟังพ่อแม่จะซื้อให้

พ่อแม่ต่างก็หวังว่าลูกจะเชื่อฟัง ยอมทำตามความคิดและความต้องการของตัวเอง ถ้าจะให้ลูกเป็นไปตามนั้น พ่อแม่หลายคนคิดว่าต้องใช้วิธีให้รางวัล พ่อแม่บางคนมักจะพูดว่า “ลูกรัก ถ้าลูกเชื่อฟัง พ่อแม่จะซื้อของเล่นให้” และก็อาจมีพ่อแม่บางคนขู่ว่า “ถ้าลูกไม่เชื่อฟัง อย่าคิดว่าพ่อแม่จะซื้อให้” การหลอกล่อด้วยผลประโชยน์ของพ่อแม่ อาจทำให้เด็กลืมความต้องการของตัวเองชั่วคราว แต่เขาอาจจะกลายเป็นเอะอะก็เรียกร้องรางวัลจากพ่อแม่กลายเป็นคนที่ชอบผลประโชยน์ด้านวัตถุและไม่ค่อยมีเหตุผล เมื่อวันหนึ่งเด็กไม่มีสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้ว หรือพ่อแม่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ เด็กจะหมดความอดทนในการเชื่อฟังและหมดความสนใจในการเรียน หากระหว่างพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์แบบการติดสินบน ครอบครัวก้จะขาดความเอื้ออาทร วันข้างหน้าเด็กอาจจะหลงเดินทางผิด

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ : จะให้รางวัลลูกอย่างไรให้สมเหตุสมผล
ให้รางวัลด้านจิตใจ
คำพูดให้กำลังใจ การถามไถ่ด้วยความห่วงใยหรือคนในครอบครัวพากันไปท่องเที่ยว ก็สามารถเป็นรางวัลให้เด็กได้ หากเปรียบเทียบกับรางวัลด้านวัตถุ รางวัลด้านจิตใจทำให้เด็กรู้สึกอิ่มใจมากกว่าและก็สร้างแรงกระตุ้นได้นานกว่า