บทที่4 เสร็จเมื่อไหร่…สุขแน่

คำถาม : ประโยคข้างล่างนี้มีอะไรผิด

“งานนี้เสร็จ – – – จะมีความสุขมาก!”
“เมื่อไหร่ที่เลื่อนตำแหน่ง – – – เดี๋ยวก็มีความสุขละ!”
“เก็บเงินครบล้านเมื่อไหร่ – – – สุขแน่!”

ตั้งเป้าหมายให้ชีวิต – – – ไม่ผิดแน่ๆแต่การเอาความสุขมาผูกเป้าหมายผิดครับ

ทั้งที่ก็รู้กันว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาพร้อมเงื่อนไขแต่เราหลายคนชอบที่จะไปสร้างเงินไขที่ไม่จำเป็นโดยเอาความสุขเพียงรางวัลล่อ หลายครั้งเมื่อเราไปได้ถึงเป้า แต่กลับต้องผิดหวังว่าความสุขไม่ได้รออยู่ตรงนั้น

ทำไมไม่ลองทางกลับกัน พูดกับตัวเอง
เราจะมีความสุขทุกเวลาจนทำงานนี้เสร็จ
เราจะมีความสุขมากๆระหว่างทำงานจนได้เลื่อนตำแหน่ง
เราจะมีความสุขตลอดเวลาที่กำลังสร้างเงินล้าน

ตั้งเป้าหมายโดยเอาความสุขเป็นฐานของทุกเรื่อง เผลอๆถึงเป้าเร็วกว่ากันอีกต่างหาก เห็นมาเยอะละครับ

“เสร็จเมื่อไหร่…สุขแน่”