บทที่ 6 ความล้มเหลว เกิดขึ้รจริงๆ เมื่อเรา “หยุด”

ถ้าให้ชีวิตเป็นเหมือนการเดินทาง เราทุกคนก็กำลังเดินไปในทางที่มีขึ้นและลง มีหมอบคลาน มีวิ่ง มีหกล้ม แต่ถ้ายังก้าวเดินต่อไป คำว่า “ล้มเหลว” จะไม่มีวันเกิดขึ้นตลอดเส้นทางนี้

“การล้ม” ไม่ใช่ความล้มเหลว ที่จริงมันเป็นการหยุดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด ซ่อมแซมเครื่องยนต์ภายในให้วิ่งต่อไปได้

อย่าให้ “การล้ม” หยุดไม่ให้เราไปต่อ ถ้าต้องพักก็พักไป แล้วรวบรวมพละกำลัง ลุกขึ้นมาใหม่

เชื่อไหมครับ ส่วนใหญ่หลังจากได้ล้ม เรากลับวิ่งได้เร็วขึ้นอีกด้วยซ้ำไป

“ความล้มเหลวเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเรา ‘หยุด’ “