บทที่ 9 จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะตัวตนคนอื่นต่างก็มีเจ้าของหมดแล้ว

ผมเพิ่งพบคำพูดหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ถูกใจมากๆ

“Be yourself, everyone else is already taken”
แปลหยาบๆก็คงได้ว่า “จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะตัวตนคนอื่นต่างก็มีเจ้าของหมดแล้ว”

ความไม่มั่นใจว่าเราเองก็มีดี บางครั้งก็ทำให้เรายอมคิด พูด ทำในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้เชื่อนัก แต่เพราะเห็นคนอื่นๆเขาทำกัน โดยเฉพาะถ้าคนอื่นๆนั้นเป็นไอดอลในใจ บางคนก็ยอมทิ้งสิ่งดีๆที่เป็นตัวเองไปซะ เพื่อให้เหมือนเขา

ที่จริงเราน่าจะมาค้นหาว่า “สาระ” อะไรเป็นสิ่งที่ไอดอลคุณมี แต่คุณไม่มี แล้วตั้งเจ้าสาระนั้นเป็นเป้าหมายให้ไปถึงใน “แบบฉบับของตัวเอง”

ไม่มีใครเป็นคนอื่นได้ นอกจากเป็นตัวเอง อย่าให้”ตัวเอง” ของคุณคือ “คนที่พยายามเป็นคนอื่น” เลยครับ เกิดมาก็แค่ครั้งเดียว 🙂

“จงเป็นตัวของตัวเอง เพราะตัวตนคนอื่นต่างก็มีเจ้าของหมดแล้ว”