บทที่ 17 การไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลย คือสุดยอดความเสี่ยง

…เคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ

ในทุกเนื้องาน มีโอกาสให้เราทดสอบความกล้าตลอดเวลา กล้าแสดงความเห็นแตกต่าง กล้าทักท้วงอะไรที่ไม่ใช่ กล้าตัดสินใจในเรื่องที่เราเชื่อมั่น กล้ารับทำในสิ่งที่ไม่เคย

“การกล้าตัดสินใจ” เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่แยกคนมีอนาคตไกลออกจากหมู่มวลคนทั่วไป

ถ้าไม่อยากเสี่ยงอยู่รั้งท้ายใคร ก็ต้องถามตัวเองว่า เคยได้เสี่ยงกับใครเขาบ้างรึยัง

“การไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลย คือสุดยอดความเสี่ยง”