บทที่ 24 “คิดใหญ่” อะไรใหม่ๆก็ตามมาเอง

ในการทำงาน หลายครั้งเรามักตั้งเป้าหมายที่ “คิดว่า” เราน่าจะทำได้ไม่ว่าจะเป็น “ยอดขายเพิ่มจากปีก่อน 10 เปอร์เซ็นต์” หรือ “ลดค่าใช้จ่ายลง 10 เปอร์เซ็นต์” หรือ “ทำให้เสร็จในหนึ่งปี” คุ้นๆใชาไหมครับ

สิ่งที่ได้จากการตั้งเป้าแบบเจียมตัวก้คือ “วิธีการแบบเดิมๆ” ที่จะทำให้ถึงเป้า เพียงแค่อาจต้องลงแรงเพิ่มอีกนิดๆหน่อยๆ

ลองเปลี่ยนครับ

ลองคิดใหม่ คิดใหญ่ แบบ “ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้”ดู แทนที่จะตั้งเป้าให้ได้ยอดขายเพิ่มแบบเดิมๆ ลองตั้งเป้าว่าจะต้องเพิ่มยอดเป็น 50 เท่า ในระยะเวลาเท่ากัน แทนที่จะลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลง ลองตั้งเป้าว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นเลย หรือแทนที่จะตั้งเป้าให้งานสำเร็จในหนึ่งปี ลองตั้งว่าต้องเสร็จใน 1 เดือน

แน่นอนครับ บางเป้าหมายก็มีปัจจัยต่างๆที่เป็นข้อจำกัดเฉพาะตัว แต่การคิดใหญ่ไว้ก่อน ทำให้เราเปิดสมองหาหนทางที่ไม่เคยสำรวจให้เราได้คิดถึงวิธีใหม่ๆที่ต้องทำ เพื่อพลิกเกมไปให้ถึงเป้าใหญ่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ มันเป็นการทลายกำแพงปลอมๆที่เราตั้งกันไว้เป็นกรอบของการคิดแผนทุกเรื่อง

วิธีใหม่ๆมันลอยอยู่ในอากาศ รอให้เรา “คิดใหญ่” เพื่อเปิดทางจับมันลงมาใช้ครับ

ลองดู

“คิดใหญ่เข้าไว้ อะไรใหม่ๆก็ตามมาเอง”