บทที่29 เกลียดอะไรที่ “นาย” ทำ … ก็อย่าทำเมื่อโตขึ้นเป็น “นาย”

เกลียดอะไรที่ “นาย” ทำ … ก็อย่าทำเมื่อโตขึ้นเป็น “นาย”

ถ้าไม่ได้ผันตัวจากนักศึกษาไปเป็นเถ้าแก่ทันที
เราทุกคนน่าจะได้ผ่าน ประสบการณ์การเป็นลูกน้องกันมาทั้งนั้น
จำความรู้สึกในช่วงเวลาการเป็นลูกน้องกันให้ดีๆนะครับ
จะช่วยให้คุณเป็นนายที่ดีในอนาคตได้ไม่ยาก

จำไว้ให้ดี… อะไรบ้างที่นายทำแล้วผลักให้เราฮึกเหิมอยากทำงานให้ดีที่สุด
แล้วอะไรบ้างที่นายพูดหรือทำแล้วบั่นทอนกำลังใจ ไม่มีผลดีใดๆ ขึ้นมาเลย

ทุกคนจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันจากนายที่หลากหลาย
บันทุกสิ่งที่พบเจอว่าแบบไหนที่ ”ใช่” แบบไหนที่ “ไม่”
เมื่อไหร่ที่ได้เป็นนาย หยิบบันทึกนี้ขึ้นมาทบทวน
ไม่แน่ คุณอาจไม่ต้องหาซื้อเทคนิคการเป็นนายที่ดีจากที่ไหนอีกเลยก็ได้
“เกลียดอะไรที่นายทำ … ก็อย่าทำเมื่อโตขึ้นเป็นนาย”