บทที่ 35 หยุด…ก่อนตอบ

หยุด…ก่อนตอบ

ทุกวันนี้เรายกย่องให้ “ความเร็ว” เป็นตัววัดประสิทธิภาพของทุกเรื่อง
ไม่เว้นแม้แต่ความสามารถในการคิด เมื่อถูกถาม บางคนพยายาม “รีบ”
ตอบ เพื่อใครๆ จะได้ไม่สงสัยในประสิทธิภาพในการคิดของตน

ผมเคยได้ร่วมงานกับผู้บริหารใหญ่ท่านหนึ่ง เป็นที่รู้กันว่า
ก่อนจะพูดหรือตอบคำถามสำคัญกับใคร ท่านจะใช้เวลาทบทวนคำถามให้มั่นใจในประเด็น
หยุดเพื่อวิเคราะห์ แล้วจึงสื่อในสิ่งที่เฉียบคมออกมาแบบกระชับ แต่ได้ใจความ

บางทีเวลาไม่กี่วินาทีที่เราไม่ยอมเสียไปเพียงเพราะอยากให้ใครๆ
ประทับใจในความรวดเร็วในการตอบ อาจเป็นไม่กี่วินาทีที่คุ้มค่า
และสร้างความประทับใจได้มากกว่าเป็นเท่าตัว หากเอาไปใช้คิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนตอบ

หยุด…เพื่อจะได้ไม่สะดุด
ดีกว่าเยอะครับ

“หยุด…ก่อนตอบ ไม่สะดุดแน่”