บทที่ 49 ลองคุยไปในทางที่ไม่เคยไป

บางครั้งเราอาจต้องหลงทางเพื่อค้นพบตัวเอง

การอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยมานาน แน่นอน มันทำให้เราอุ่นใจ มองไปทางไหนก็คุ้นตา ชีวิตมัน “ง่าย” ไม่เถียงครับ

แต่การเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นมักเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แปลกออกไป

ถ้าไม่เคยผิดหวัง ก็จะไม่รู้ว่าความหวังนั้น ถึงตายได้ก็กลับมาเกิดใหม่ได้ทุกเวลา
ถ้าไม่เคยพลาด ก็จะไม่รู้ว่าชีวิตหยิบยื่นโอกาสที่สอง สาม สี่… ให้เสมอ

ถ้าไม่เคยต้องอับอาย ก็จะไม่รู้วิธีเงยหน้าขึ้นยิ้มสู้
ถ้าไม่เคยหลง ก็จะไม่รู้ว่าเราเองก็เอาตัวรอดได้ไม่แพ้ใคร

อย่ายอมให้ความกลัวที่จะหลงทางมาทำให้เราพลาดโอกาสสำคัญในการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้เลยนะครับ