ชนิดของเบาหวานและผู้ที่จะเป็นโรคนี้

ก่อนที่จะพิชิตโรคเบาหวาน เราก็ควรจะต้องศึกษาอีกนิดว่า เบาหวานมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไรบ้าง

โรคเบาหวานมีอยู่ 2 ชนิด คือ

  1. เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
  2. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน
ก็คือลักษณะของอาการที่รุนแรงพอควร เพราะตับอ่อนของร่างกายทำหน้าที่ผลิตอินซูลินไม่ได้เลย จึงต้องมีการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายเป็นการรักษา ส่วนใหญ่เบาหวานชนิดนี้จะเป็นกันในวัยต่ำกว่า 40 ลงมา ฉะนั้น เด็ก หรือวัยรุ่นหนุ่มสาวก็สามารถเป็นกันได้

เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน
ก็คือเบาหวานที่ตับอ่อนยังผลิตอินซูลินได้ แต่ผลิตได้น้อยมากจนไม่พอเพียงแก่ความต้องการของร่างกาย และเชลล์ของตับ ของกล้ามเนื้อและของไขมันต่างก็ไม่สนองตอบต่ออินซูลินที่ผลิตออกมาในระดับปกติ ส่วนใหญ่คนที่จะป่วยเป็นเบาหวานชนิดนี้ก็คือวัยผู้ใหญ่ตั้งแต่ อายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะป่วยเป็นเบาหวานชนิดนี้กันมาก และเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินนี้ก็จะสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ ก็คือเป็นโรคพันธุกรรมชนิตหนึ่งเช่นกัน