ใครบ้างมีสิทธิป่วยเป็นเบาหวาน

ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าแม้เบาหวานจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์คือถ้าคุณปู่คุณย่าตายาย
หรือคุณพ่อแม่ของเราเคยป่วยเป็นโรคเบาหวานมาแล้ว คนที่เป็นลูกเป็นหลานในครอบครัวนั้น
ก็อาจจะเป็นได้เช่นกัน

แต่ในความจริงแล้ว คนทุกคนก็มีสิทธิ์ป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
ในขณะเดียวกันที่มีบรรพบุรุษเป็นเบาหวาน เขาก็อาจไม่ต้องป่วยเป็นเบาหวานเลย
คือไม่ได้รับถ่ายทอดมาทางกรรมพันธุ์เลยก็ได้เช่นกัน

เด็กเล็ก
กรณีที่เด็กเล็กๆ เกิดป่วยเป็นโรคเบาหวานขึ้นมา ก็แสดงกรณีนี้เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์
การรักษาก็คงต้องใช้อินซูลินตลอดไป เพราะร่างกายผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอ

เด็กวัยรุ่น
สำหรับในวัยรุ่น การป่วยเป็นโรคเบาหวานอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ที่แฝงเร้นได้เช่นกัน
แต่เป็นเบาหวานชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน และสามารถรักษาด้วยการควบคุมอาหารตามธรรมชาติ
ด้วยตัวเองก็สามารถหายจากเบาหวานได้ไม่ยากนัก