ใครบ้างมีสิทธิป่วยเป็นเบาหวาน ภาค2

ผู้ใหญ่ 
ในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานกันนั้นเกิดจากปัจจัยหลายข้อเป็นต้นว่า มีนิสัยการกินที่ผิดๆ
มีน้ำหนักตัวมากเกินมาตรฐาน กรณีนี้ต้องสร้างพฤติกรรมการกินให้ถูกต้องก็สามารถ
จะทำให้อาหารเบาหวานทุเลาและหายได้บ้าง

ผู้สูงอายุ
เมื่อกินอาหารที่มีน้ำตาลมากๆ ตับอ่อนก็จะต้องทำงานมากตามไปด้วย และเมื่อตับอ่อน
เกิดหมดพลังในการทำงาน หมดประสิทธิภาพลงไป การผลิตอินซูลินก็ไม่ได้ปริมาณที่เหมาะสม
ดังนั้นในเลือดก้จึงมีปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเบาหวานได้
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานก็คือ เป็นมาตั้งแต่ช่วงวัยผู้ใหญ่แล้ว
และเป็นต่อเนื่องมาจนอาการชัดเจนและหนักขึ้นนั้นเอง

คนเครียด
เคยมีการวิจัยออกมาแล้วว่าคนที่มีอาการเครียดมากๆ ก็สามารถเป็นเบาหวานได้
เพราะความเครียดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจล้วนส่งผลให้ระบบภายใน
ปรวนแปรงจึงถึงระดับที่มีผลต่อโรคต่างๆ อันรวมทั้งเบาหวานได้ด้วย

คนอ้วน
เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของโรคเบาหวานมักเกิดในคนอ้วน โดยเฉพาะคนอ้วน
ที่ไม่เคยได้ออกกำลังกายบ้างเลย