การรักษา

โรคเบาหวาน เป็นโรคอันตรายที่รักษาให้หายขาดไม่ได้!
นับวันจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานมากขึ้นจากสถิติทั่วทั้งโลก
เบาหวานยังเป็นโรคที่ป้องกันล่วงหน้าไม่ได้อีกด้วย!

ส่วนใหญ่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเมื่อใด ก็จะทำใจเลยว่าต้องใช้ชีวิตทรมาน
ไปกับโรคเบาหวานอีกนานหลายสิบปีทีเดียว

โรคเบาหวานจะได้รับการรักษาจากแพทย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เป็นต้นว่า
ผู้ป่วยเบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน แพทย์ก็จะฉีดอินซูลินให้
แต่โดยหลักการรักษาที่เป็นประเด็นสำคัญคือ แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยเป็นเบาหวาน
จัดการดูแลตัวเองด้วยวิธี “โภชนบำบัด”
ซึ่งก็คือการปรับเรื่องอาหาร การควบคุมอาหารในแต่ละมื้อ แต่ละวันนั้นเอง!
หัวใจสำคัญของการรักษาเบาหวานก็คือ “สร้างความสมดุลระหว่างน้ำตาลในเลือด”

ฉีดอินซูลิน
กรณีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดต้องพึ่งอินซูลินก็จะได้รับการรักษาจากแพทย์
คือแพทย์จะฉีดอินซูลินให้ เพราะอินซูลินเป็นโปรตีนที่จะถูกทำลายในกระเพาะอาหาร
และไม่อาจกินทางปากได้ จึงต้องฉีดเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน
และเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลและน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน