ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์แฝงอยู่

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์แฝงอยู่

นางวิสาขา ทั้งรักและวางใจหลานสาวคนนี้เป็นพิเศษแต่ไม่นานเท่าไหร่ หลานสาวของนางได้เจ็บป่วยและตายไปอย่างกระทันหัน ทำให้นางวิสาขาร้องไห้เสียใจเพราะอาลัยรักในหลาน

นางวิสาขา ทั้งรักและวางใจหลานสาวคนนี้เป็นพิเศษแต่ไม่นานเท่าไหร่
หลานสาวของนางได้เจ็บป่วยและตายไปอย่างกระทันหัน
ทำให้นางวิสาขาร้องไห้เสียใจเพราะอาลัยรักในหลาน

วันหนึ่ง นางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที่ยังเศร้าโศก
พระพุทธองค์จึงตรัสถามสาเหตุแห่งความทุกข์นั้น
นางวิสาขาก็ได้ทูลเล่าเรื่องความพลัดพรากจากหลานสาวนั้นถวาย

รู้ถึงความจริง ก็ไม่มีสิ่งให้ต้องทุกข์ใจ

หลังจากนางวิสาขาได้ทูลเหตุแห่งความเศร้าของตนถวาย พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า

“วิสาขา ในพระนครนี้ มีคนอยู่เท่าไหร่”

“มีประมาณเจ็ดสิบล้านคน พระพุทธเจ้าข้า”

“ถ้าทุกคนเป็นเหมือนหลานเธอ เธอจะชอบใจไหม”

“ชอบใจแน่นอน พระพุทธเจ้าข้า”

“แล้วในเมืองนี้มีคนตายวันละเท่าไหร่”

“มีจำนวนมากมายยิ่งนัก พระพุทธเจ้าข้า”

“ถ้าเช่นนั้น เธอมิต้องร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนหรือ แล้วเมื่อไหร่เธอจะหยุดร้องไห้ได้ละ”

เมื่อถึงตอนนี้ นางวิสาขาที่กำลังทุกข์โศกอยู่กลับมาคิดขึ้นได้ทันที นางจึงทูลไปว่า

“เห็นจะเป็นเช่นนั้น ข้อนี้หม่อมฉันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว พระพุทธเจ้าข้า”

ทีนั้น พระพุทธองค์จึงตรัสกะนางว่า “วิสาขา เธออย่าได้ทุกข์ใจไปเลย ความโศกเศร้าหรือความกลัวย่อมเกิดมีเพราะความรักนั่นเอง”

นางวิสาขา ครั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ได้คลายความทุกข์ใจออกไปได้