หนักไม่วาง

หนักไม่วาง

เรามีอะไรก็มักที่จะทุกข์ เพราะสิ่งนั้น สำหรับท่านผู้ยังมีสิ่งที่รักอยู่ ก็ต้องรู้จักให้เป็น มิให้เป็นเช่นนั้น

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า เรามีอะไรก็มักที่จะทุกข์ เพราะสิ่งนั้น

สำหรับท่านผู้ยังมีสิ่งที่รักอยู่
ก็ต้องรู้จักให้เป็น มิให้เป็นเช่นนั้น
ท่านจะถูกสิ่งที่รักที่มีนั้นนำความทุกข์มาให้
อย่าลืมว่า อะไรๆที่มันหนัก
หากเราแบกหามหรือถือสิ่งนั้นไว้นาน
ยิ่งทำให้เหนื่อยล้า

ความทุกข์ต่างๆก็เช่นกัน
ยิ่งยึดไว้ยิ่งเหนื่อยทั้งกายใจ
แต่หากวางลง ปลงได้เมื่อไหร่
ใจเราก็สบานเมื่อนั้น
ดังเช่น เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้