ธรรมมะ คือโอสถระงับทุกข์ที่ดีที่สุด

ธรรมมะ คือโอสถระงับทุกข์ที่ดีที่สุด

ธรรมมะ คือโอสถระงับทุกข์ที่ดีที่สุด

เรื่องที่นำมากล่าวนั้น หลายท่านคงมองเห็นความทุกข์ได้
ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ที่เกิดจากลูกหรือหลานก็ล้วนนำความทุกข์มาให้เราทั้งนั้น
จะเห็นว่า คนเหล่านั้นมีทุกข์และได้ที่พึ่งที่ดีที่สุดนั่นคือ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์
จนสามารถถอนความทุกข์นั้นออกจากใจได้

ส่วนเราเองนั้น ถ้าเจอทุกข์แล้วจะดับทุกข์กันอย่างไร ถ้าไม่อ่านธรรมะไว้บ้าง
เพราะถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตาม
แต่หลักธรรมต่างๆที่พระองค์ตรัสบอกไว้ก็ยังใช้ได้ผล
เป็นธรรมโอสถที่ปลดผู้คนออกจากทุกข์ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา

ดังนั้น จึงอยากให้ผู้ที่กลัวทุกข์ได้สนใจอ่านธรรมะไว้บ้าง เผื่อบางครั้ง
เราเองจะได้มีเรื่องคอยสอนตนได้และไมทุกข์เกินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้น

หลวงปู่พุทธทาส ท่านกล่าวถึงความสำคัญของการฟังธรรมเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า

“พระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมเป็นของจำเป็นอยู่เสมอ
ไม่ว่าเวลาไหนและไม่ว่าจัดขึ้นโดยใคร หรือแสดงโดยบุคคลใด
เพราะธรรมเทศนาทั้งหลายย่อมเป็นอาหารแก่จิตใจ ทำให้ความมนุษย์เป็นในภายในมีความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์
เหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยแก่น ฉะนั้น”