เหมือนคนที่ได้วางของหนัก ที่แบกไว้เต็มสองบ่าลงพัก

เหมือนคนที่ได้วางของหนัก
ที่แบกไว้เต็มสองบ่าลงพัก

นางจึงเผาศพลูกรักที่ตายนั้น แล้วเดินทางกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้ง เพื่อให้พระองค์ทรงชี้ทางสว่างให้ ทีนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามนางว่า “เธอได้ยามาหรือยัง” เ

นางจึงเผาศพลูกรักที่ตายนั้น แล้วเดินทางกลับไปเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้ง
เพื่อให้พระองค์ทรงชี้ทางสว่างให้

ทีนั้น พระพุทธเจ้าตรัสถามนางว่า “เธอได้ยามาหรือยัง” เมื่อนางกราบทูลเรื่องราวต่างๆ
ให้ทรงทราบแล้ว พระพุทธองค์จึงตรัสปลอบว่า

“ดีแล้วที่เธอหายเศร้าใจ ในก่อนหน้านี้ เธอเข้าใจว่า ลูกของเราตาย แต่ตอนนี้คงได้รู้แล้วว่า
ทุกชีวิตที่เกิดมานั้น ต้องตายเหมือนๆกัน เพราะมัจจุราชย่อมคร่าทุกชีวิตไปเช่นนั้นเอง”

แล้วจึงตรัสย้ำอีกว่า “มัจจุราชย่อมพาเอาชนผู้ที่มัวเมาในบุตรและทรัพย์สินไป
ดุจห้วงน้ำใหญ่พัดพาชาวบ้านผู้นอนหลับไหลไปเช่นนั้น”

พอสิ้นกระแสธรรม นางเห็นว่าความจริงของชีวิตที่มีดารเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
จึงได้ทูลขอบวชเป็นภิกษุณีมีนามว่า กิสาโคตมีเถรี และไม่นานก็ได้สำเร็จธรรมเป็นพระอรหันต์

พระกิสาโคตมีเสรี ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้เลิศในด้านทรงธุดงคคุณ