ยาแก้ตาย มีขายบ้างไหมหนอ

ยาแก้ตาย มีขายบ้างไหมหนอ

นางกิสา ครั้นแต่งงานได้ไม่นาน ก็ได้ให้กำเนิดบุตรน้อยกลอยใจน่ารักน่าชังคนหนึ่ง นำมาซึ่งความยินดีแก่ตระกูลสามียิ่งนัก หากแต่ชีวิตของนางก็ดังสวรรค์แกล้ง มัจจุราชได้มากพรากลูกรักของนางไป

นางกิสา ครั้นแต่งงานได้ไม่นาน ก็ได้ให้กำเนิดบุตรน้อยกลอยใจน่ารักน่าชังคนหนึ่ง
นำมาซึ่งความยินดีแก่ตระกูลสามียิ่งนัก หากแต่ชีวิตของนางก็ดังสวรรค์แกล้ง มัจจุราชได้มากพรากลูกรักของนางไป

นางร้องไห้เสียใจยิ่งนัก จึงอุ้มลูกน้อยที่ตายนั้น เดินถามหาผู้คนที่พอจะรู้จักยาช่วยชุบชีวิตลูกของนางให้ฟื้นอีกครั้ง
นางเจอใครก็ไต่ถาม

แต่ไม่มีผู้ใดรู้จักยาสักคน พอนางถามหลายคนเข้า เขาก็มองว่า
นางคงเป็นบ้าที่เที่ยวหายาชุบชีวิตคนตาย

ทีนั้น มีชายคนหนึ่งเกิดสงสาร จึงได้บอกนางว่าให้ไปถามยากับพระพุทธเจ้า
นางดีใจรีบอุ้มเอาบุตรที่ตายเดินไปวัดพระเชตทันที
และได้ทูลถามถึงยาที่จะรักษาลูกกับพระพุทธองค์

พระพุทธเจ้าก็ตรัสกับนางว่า
“เรารู้จักยาตัวนั้น” นางจึงทูลถามว่า “ยาชนิดนั้นคืออะไร พระเจ้าข้า”