คนโง่ที่น่ารักใคร่

คนโง่ที่น่ารักใคร่

ในสองสามเรื่องก่อนหน้านี้ ผู้เขียนนำเสนอการประคองของคนที่มีทุกข์เป็นหลัก  หากแต่ว่ามาถึงเรื่องนี้ อยากนำเสนอเรื่องผู้ที่เคยหลงผิด เดินทางผิด  แต่คิดกลับใจ

ในสองสามเรื่องก่อนหน้านี้ ผู้เขียนนำเสนอการประคองของคนที่มีทุกข์เป็นหลัก
หากแต่ว่ามาถึงเรื่องนี้ อยากนำเสนอเรื่องผู้ที่เคยหลงผิด เดินทางผิด
แต่คิดกลับใจ เปลี่ยนทางเดินตนใหม่ จากคนร้ายกลายเป็นคนดี
บุคคลเช่นนี้นับว่าเป็นผู้ที่น่าสรรเสริญยกย่อง ชีวิตเขาต้องสดใสกว่าที่ผ่านมา
ประหนึ่งว่าพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกบดบัง ดังเช่นนี้จะนำมาเล่าต่อไปนี้

ขุนโจรกลับใจ

พระพุทธองค์ตรัสว่า ธรรมกับอธรรมนั้นให้ผลไม่เสมอกัน
ธรรมให้ผลเป็นความสุข อธรรมนั้นให้ผลเป็นความทุกข์
แต่บุคคลที่ไม่เข้าใจผลแตกต่างของสองสิ่งนี้ ก็มักมีใจมัวเมาอยู่ในความสุข
ประเภทที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรม แม้เขาผู้นั้นจะอยู่ในเพศบรรพชิต
ถ้าไม่รู้จักข่มอารมณ์ของตนไว้แล้ว ก็มักไหลไปตามกระดังเช่นเรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
แม้มีฤทธิ์แต่ก็พ่ายแพ้ต่อข้าศึกคือกิเลสที่กัดกินใจ
จนต่อมาได้ผู้แนะนำอีกครั้งจึงเอาตัวรอดได้