สองคน สองใจ

สองคน สองใจ

ในอดีตกาล มีโจร 2 คนเป็นเพื่อนกันได้ทำอาชีพโจรกรรมมานาน  โดยเฉพาะการล้วงกระเป๋านี่ชำนาญเป็นพิเศษ วันหนึ่งมีงานบุญที่วัด จึงชวนกันไปทำบุญและฟังธรรมด้วยกัน วันนั้นคนมาทำบุญที่วัดเยอะมาก

 

ในอดีตกาล มีโจร 2 คนเป็นเพื่อนกันได้ทำอาชีพโจรกรรมมานาน
โดยเฉพาะการล้วงกระเป๋านี่ชำนาญเป็นพิเศษ วันหนึ่งมีงานบุญที่วัด จึงชวนกันไปทำบุญและฟังธรรมด้วยกัน วันนั้นคนมาทำบุญที่วัดเยอะมาก

และขณะนั้นที่ฟังธรรมกันอยู่ โจรคนหนึ่งตั้งใจฟังและคิดพิจารณาธรรมไปก็มองเห็นว่า อาชีพโรที่ตนทำมานั้น มีแต่นำบาปมาให้ ไม่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำอีกต่อไป มิเช่นนั้น เราตายคงไม่พ้นอบายเป็นแน่

นั่งฟังไปก็เข้าใจในธรรมมากขึ้น จึงได้เลิกคิดอาชีพนั้นทันที สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรม

ส่วนเพื่อนโจรอีกคนหนึ่ง ฟังธรรมไป สายตาสอดส่องมองเอียงหาของที่ตนพอจะขโมยกลับไปเป็นเสบียงเลี้นงชีวิตตน จนเหลือบไปเห็นเงินที่อุบาสกคนหนึ่งขอดไว้ที่ชายพกผ้ส จึงแอบเอามือล้วงมาจนสำเร็จสมกับมีอาชีพโจร

ครั้งที่สองกลับมาบ้านตร จอมโจรกลับใจวันนั้น ต้องอดอาหารเพราะไม่มีเงินซื้อ ส่วนโจรที่ทำสำเร็จก็เอาเงินที่ล้วงได้มานั้น มาซื้อข้าวปลาอาหารกลับไปกินที่บ้านอย่างอิ่มหนำสำราญ